งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 2
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2
งานราชการ 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) ( 1 - 9 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน
งานราชการ 4
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 5
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 5 - 13 มิถุนายน 2560 ) กรมประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างไม้ อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่


งานราชการ 7
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ( 24 - 30 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแ
งานราชการ 8
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบ 21 คุณวุฒิ 123 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ รวม 123 อัตรา **ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่ : www.mea.or.th/j
งานราชการ 9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 10
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร   ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ตำแหน่ง : วิศวกร อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ