งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม54)
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 24 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม38)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง)   ( 20 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม43)
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ( 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำ
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม37)
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำน
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม37)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหา
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม36)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม47)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)   ( 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : ว
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม41)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง)   ( 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิช
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม35)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)   ( 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม43)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำ