งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 2
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 มกราคม 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบั
งานราชการ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ
งานราชการ 4
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร    ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 ) กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : ๒๐,๕๔๐. บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉ
งานราชการ 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกฏหมาย   ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2560 ) กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักกฏหมาย อัตราเงินเดือน : - บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 6
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค   ( ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ


งานราชการ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มกราคม 2560 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท ประเภท :
งานราชการ 8
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน สาขากายภาพบำบัด หรือ กิจกรรมบำบัด    ( บัดนี้ - 22 มกราคม 2560 ) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ครูผู้สอน สาขากายภาพบำบัด หรือ กิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่
งานราชการ 9
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่
งานราชการ 10
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กปผ.)   ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กปผ.) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก