งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม18)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 ) | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม14)
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 26 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม23)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน   ( 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 ) | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม158)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 1
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม99)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด   ( บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม62)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม96)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม42)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยาคลินิก,นักจัดการงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยาคลินิก,นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 0 บาท ปร
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม55)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อัตราเงินเดือน :