สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่อยู่ : กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มกราคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
5 มกราคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.31200098991394