มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทำฟัน   ( บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
9 มีนาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง : ช่างทำฟัน
อัตราเงินเดือน : 10840 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. เทแบบพิมพ์ฟัน
๒. จัดเก็บแบบพิมพ์ฟัน และเครื่องมือสำหรับใช้ในช่องปากผู้ป่วย
๓. ทำเครื่องมือสำหรับใช้ในช่องปากผู้ป่วย
๔. จัดทำสถิติผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับงานช่างทันตกรรม
๕. ดูแลห้องปฏิบัติงานช่างทันตกรรม
๖. เป็นผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานช่างทันตกรรม
๗. ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการทำ Bite regist
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.34320092201233