สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นายช่างเทคนิค(โยธา)  ( ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
13 มีนาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นายช่างเทคนิค(โยธา),นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า),นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข(เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข),เศรษฐกร,นักวิชาการศึกษา,นิติกร (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
อัตราเงินเดือน : 13800-21000 บาท
ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.24960017204285