สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 8 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
13 มีนาคม 2560
รายละเอียด
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์
ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.43680000305176