กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ : 618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)    ( บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
13 มีนาคม 2560
รายละเอียด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
อัตราเงินเดือน : 10430-18000 บาท
ประเภท : กลุ่มงานบริการ/กลุ่มงานเทคนิค/กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
จำนวนตำแหน่งว่าง : 48 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.42120099067688