สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ : จังหวัดราชบุรี


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก   ( บัดนี้ - 3 เมษายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
20 มีนาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 19,500.ตามเอกสาร / 20,540.ตามเอกสาร บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.67080092430115