โรงพยาบาลปทุมธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนปทุมธานีตามเอกสารลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( บัดนี้ - 30 มีนาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
20 มีนาคม 2560
รายละเอียด
โรงพยาบาลปทุมธานี
เลขที่ 7 ถนนปทุมธานีตามเอกสารลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : ชำนาญการพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ปริญญาโท
ตามเอกสาร ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.34320116043091