สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
19 เมษายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างโยธา(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0.18720102310181