มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทำฟัน (หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม)   ( บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
21 เมษายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง : ช่างทำฟัน (หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม)
อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งาน Emergency เช่น ซ่อมฟัน, ซ่อม Plate, เติมฟัน, เติมตะขอ
2. บันทึกการรับตามเอกสารส่งงานทันตกรรม
3. ทำ Bill accept และตรวจสอบการชำระเงินของคนไข้
4. เบิกวัสดุตามเอกสารครุภัณฑ์
5. ติดต่อประสานงานกับแลปต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.20280003547668