กรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่อยู่ : ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200


กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   ( บัดนี้ - 24 เมษายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
21 เมษายน 2560
รายละเอียด
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อัตราเงินเดือน : 0 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช., ปวท., ปวส., อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารเเนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารเเนบท้ายประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.35879993438721