สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ : 510/3 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์   ( ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
13 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.60840201377869