สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ฯ ( บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ,วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.3588011264801