สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลปากช่องนานา )
อัตราเงินเดือน : 11500-16500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ,วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.32760000228882