สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่อยู่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั่น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์    ( บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.39000010490417