สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ : ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
16 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน : ม.3 หรือ ม.6 = 10,430 บาท / ปวช. 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. ,มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วิธีการประเมิน : ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.32760000228882