สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ : ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
16 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเมินครั้งที่ 2 ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ประเมินครั้งที่ 1 ด้วยวิธีสอบข้อเขียน ประเมินครั้งที่ 2 ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.45240092277527