สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ   ( บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
19 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ (โรงพยาบาลหนองบัวลำภู)
อัตราเงินเดือน : 13800-18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส., ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.31200003623962