กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่ : 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค   ( 17 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
11 กรกฏาคม 2560
รายละเอียด
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : พยาบาลเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

0.35880088806152