กรมการปกครอง

ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000


กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (สังกัดส่วนกลาง)   ( 21 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
13 กรกฏาคม 2560
รายละเอียด
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (สังกัดส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.35880088806152