สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ที่อยู่ : ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
10 สิงหาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

0.35880017280579