สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเทคนิค   (11 กันยายน - 15 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
7 กันยายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป,นายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส., ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0.32760000228882