กรมพลศึกษา

ที่อยู่ : 154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


กรมพลศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 11 กันยายน - 21 กันยายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
7 กันยายน 2560
รายละเอียด
กรมพลศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมพลศึกษา

0.51480102539062