สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่อยู่ : กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
9 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับฯ

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับฯ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

0.23400092124939