กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่ : 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส่วนภูมิภาค)   ( 16 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
8 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส่วนภูมิภาค)
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.40560102462769