สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ที่อยู่ : ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12)   ( บัดนี้ - 12 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
9 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

0.40560102462769