กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวด้านสิทธิมนุษยชน   ( 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
10 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวด้านสิทธิมนุษยชน
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

0.3744010925293