สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 927 หมู่บ้านฐิติพร ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

ประกาศรับสมัคร
4 มกราคม 2561
รายละเอียด
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.บุคคลที่มีการได้ยินปกติ
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.สามารถทำงานร่วมกับคนหูหนวกได้

หลักฐานการสมัครงาน :
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
4.สำเนาบัตรประกันสังคม(ถ้ามี) 1 ชุด
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

ผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว
กรุณาส่งชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อทางอีเมล์ nadt.lek@gmail.com
ทางสมาคมฯจะนัดผู้สมัครงานผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
เพื่อให้ไปยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ต่อไป
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

0.7080020904541