สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่ : ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 25 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันปิดรับสมัครสอบ(วันที่ 25 มกราคม 2561)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0.45240116119385