จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 1159 ต.เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี   ( 18 เมษายน - 25 เมษายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
3 เมษายน 2561
รายละเอียด
จังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จังหวัดบุรีรัมย์

0.59380102157593