สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่ : ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 20 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
11 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารต้นฉบับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการเลือกสรร :ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ได้ประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0.42120099067688