มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป)   ( บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
11 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 21,800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการช่วยสอน ตรวจการบ้าน สอนทบทวน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ช่วยสอนปฏิบัติการ ช่วยงานวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ และช่วยปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สำนักวิชาหรือสาขาวิชามอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงานที่จะจ้าง
2.ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ
3.กิจกรรมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทักษะ/สมรรถนะ : 1.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
2.สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระเรื่องการศึกษาหรือภาระใดๆ
เงื่อนไข : อายุไม่เกิน 35 ปี

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0.35880088806152