งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : ลงประกาศรับสมัครงาน เพียงปีละ 2,990 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-810-8300 , 085-8213121
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  


.:: ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน รายการ ::.

ลำดับ
รูปถ่าย
เพศ
อายุ
ประสบการณ์
เงินเดือน
การศึกษาสูงสุด
จังหวัด
Update ล่าสุด
1.หญิง

27
(โสด)
-20,000GPA : 3.81
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
20 ตุลาคม 2560
( 23:28:02 )

งานที่สนใจ : อาจารย์สอนการท่องเที่ยว///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา//
2.ชาย23
(โสด)
-16,000GPA : 3.07
ศศบ.
ภาษาและวํฒนธรรมอาเซียน(ลาว)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
20 ตุลาคม 2560
( 23:19:07 )

งานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่สรรหาแรงงานต่างด้าว/ล่าม/แปลภาษาลาว/อาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ลาว)/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว//
3.หญิง26
(โสด)
317,000GPA : 2.78
วท.บ
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
20 ตุลาคม 2560
( 21:35:13 )

งานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่วิจัย/เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป/อาจารย์/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//
4.ชาย

25
(โสด)
115,000GPA : 3.13
วท.บ.
เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช)
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครนายก
20 ตุลาคม 2560
( 20:23:14 )

งานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่เกษตร///เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
5.หญิง 24
(โสด)
-13,000GPA : 3.61
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
20 ตุลาคม 2560
( 19:46:29 )

งานที่สนใจ : ธุรการ/คีย์ข้อมูล/ครู/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
6.หญิง

22
(โสด)
-15,000GPA : 3.56
แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
แพทย์แผนไทยประยุกต์
มหิดล
แพร่
20 ตุลาคม 2560
( 19:35:49 )

งานที่สนใจ : แพทย์แผนไทยประยุกต์///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/อื่นๆ/
7.หญิง

23
(โสด)
113,000GPA : 3.52
ครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
20 ตุลาคม 2560
( 18:56:54 )

งานที่สนใจ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อม฿ล/ครูสังคม/งานธนาคาร/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
8.หญิง

23
(โสด)
-14,000GPA : 2.56
วทบ.
การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
20 ตุลาคม 2560
( 16:30:10 )

งานที่สนใจ : งานธุรการ///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล//
9.หญิง

33
(โสด)
513,000GPA : 2.54
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
20 ตุลาคม 2560
( 14:53:08 )

งานที่สนใจ : ธุรการ///ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//
10.หญิง

22
(โสด)
-10,000GPA : 2.50
ชั้นปีที่5
คบ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี
20 ตุลาคม 2560
( 14:08:57 )

งานที่สนใจ : ผู่ช่วยตรวจการบ้าน/งานทั่วไป//งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน//
11.หญิง

26
(โสด)
-15,000GPA : 3.3
คบ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
20 ตุลาคม 2560
( 13:15:52 )

งานที่สนใจ : ครูภาษาอังกฤษ/ธุรการ/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//
12.หญิง

23
(โสด)
-11,000GPA : 3.45
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาสารคาม
20 ตุลาคม 2560
( 13:04:57 )

งานที่สนใจ : พนักงานบัญชี///บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
13.ชาย

24
(โสด)
-10,000GPA : 2.55
ศษบ.
พลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
ปทุมธานี
20 ตุลาคม 2560
( 11:55:30 )

งานที่สนใจ : อาจารย์สอนพละศึกษา///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์///
14.หญิง

24
(โสด)
215,000GPA : 2.62
ครุศาสตร์บัณฑิต
สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นนทบุรี
20 ตุลาคม 2560
( 11:36:14 )

งานที่สนใจ : ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา/ครูผู้สอนประวัติศาสตร์/ครูผู้สอน/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerer/
15.หญิง 25
(โสด)
-15,000GPA : 2.82
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
20 ตุลาคม 2560
( 03:23:53 )

งานที่สนใจ : ครูอนุบาล///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล//
16.หญิง25
(โสด)
318,000GPA : 2.47
ศษบ
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา
สมุทรปราการ
20 ตุลาคม 2560
( 00:23:12 )

งานที่สนใจ : พนักงานบริษัท/นักเขียน/ลูกค้าสัมพันธ์/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//
17.ชาย

26
(โสด)
215,000GPA : 2.92
ครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
19 ตุลาคม 2560
( 23:25:21 )

งานที่สนใจ : ครูปฐมวัย///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//
18.หญิง

26
(โสด)
218,000GPA : 3.25
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปทุมธานี
19 ตุลาคม 2560
( 22:30:26 )

งานที่สนใจ : ครูสอนวิทยาศาตร์/ครูสอนฟิสิกส์/ครูสอนคณิตศาสตร์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์/
19.หญิง

34
(โสด)
515,000GPA : 2.02
ศศ.บ
สารสนเทศและบรรณารักษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจขัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
19 ตุลาคม 2560
( 21:24:03 )

งานที่สนใจ : ธุรการ/เลขานุการ/ประสานงาน/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//
20.ชาย

25
(โสด)
116,000GPA :
คบ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
19 ตุลาคม 2560
( 19:37:06 )

งานที่สนใจ : อาจารย์สอนสุขศึกษาและพลศึกษา///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/


        หน้าถัดไป >        


ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.29640102386475