งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : ลงประกาศรับสมัครงาน เพียงปีละ 2,990 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-810-8300 , 085-8213121
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  


.:: ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน รายการ ::.

ลำดับ
รูปถ่าย
เพศ
อายุ
ประสบการณ์
เงินเดือน
การศึกษาสูงสุด
จังหวัด
Update ล่าสุด
1.หญิง 25
(โสด)
-10,000GPA : 2.76
คบ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตาก
25 มิถุนายน 2560
( 22:12:55 )

งานที่สนใจ : ครูสอนคณิตศาสตร์/ครูพี่เลี้ยง/งานบริการ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
2.หญิง30
(โสด)
613,000GPA : 3.11
วิทยาศาสตร์บัณ์ฑิต
เคมี
มหาวิทยาลัย สงขลานครินร์
กรุงเทพมหานคร
25 มิถุนายน 2560
( 16:31:07 )

งานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ครู อาจารย์/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
3.หญิง

24
(โสด)
-10,000GPA : 3.03
บัญชีบัณฑิต
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
พัทลุง
25 มิถุนายน 2560
( 16:11:39 )

งานที่สนใจ : พนักงานบัญชี///บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//
4.หญิง

24
(โสด)
-15,000GPA : 2.44
บช.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
25 มิถุนายน 2560
( 16:08:31 )

งานที่สนใจ : พนักงานบัญชี/Tellers //บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
5.หญิง 25
(โสด)
115,000GPA : 3.61
วทบ. ปริญญาตรี
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สมุทรปราการ
25 มิถุนายน 2560
( 14:55:09 )

งานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ในห้องปฎิบัติการ/QC//วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
6.หญิง

27
(สมรส)
515,000GPA : 2.41
วทบ.วิทยาศาสตร์บัณฑิิต
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ระยอง
25 มิถุนายน 2560
( 13:15:34 )

งานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์/เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ครูผู้ช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//
7.หญิง

22
(โสด)
-12,000GPA : 2.54
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
25 มิถุนายน 2560
( 13:02:33 )

งานที่สนใจ : บรรณารักษ์/ธุรการ/พนักงานคีย์ข้อมูล/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
8.หญิง23
(โสด)
-15,000GPA : 2.53
วทบ.คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นครพนม
25 มิถุนายน 2560
( 12:47:00 )

งานที่สนใจ : พนักงานธุรการ/บัญชี/งานการศึกษา/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
9.หญิง

23
(โสด)
-15,000GPA : 3.02
ป.ตรี
ภาษาไทยเพืออาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
25 มิถุนายน 2560
( 11:10:17 )

งานที่สนใจ : อาจารย์สอนภาษาไทย/พนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/ฝ่ายบุคคล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/บุคคล/ฝึกอบรม/Training/
10.หญิง

22
(โสด)
-10,000GPA : 3.20
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
25 มิถุนายน 2560
( 01:38:18 )

งานที่สนใจ : พนักงานธุรการ/พนักงานคีย์ข้อมูล/พนักงานเอกสาร/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
11.หญิง

26
(โสด)
220,000GPA : 3.56
ปริญญาตรี
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
24 มิถุนายน 2560
( 23:18:06 )

งานที่สนใจ : นักจุลชีววิทยา/นักวิทยาศาสตร์/LAB คลินิค/ตรวจวิเคราะห์/QC /QA/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ/
12.หญิง

22
(โสด)
-15,000GPA : 2.85
ปริญญาตรี
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
24 มิถุนายน 2560
( 22:39:13 )

งานที่สนใจ : ทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการ//งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/บุคคล/ฝึกอบรม/Training//
13.หญิง

26
(โสด)
-10,000GPA : 3.69
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยบาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
24 มิถุนายน 2560
( 21:58:56 )

งานที่สนใจ : ครู///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
14.หญิง

26
(โสด)
210,000GPA : 3.89
วทม.
สิ่งแวดล้อมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
24 มิถุนายน 2560
( 21:57:34 )

งานที่สนใจ : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม///วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
15.หญิง

23
(โสด)
-15,000GPA : 3.32
ปริญญาตรี
สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มุกดาหาร
24 มิถุนายน 2560
( 20:22:56 )

งานที่สนใจ : บรรณารักษ์///งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์///
16.ชาย

24
(โสด)
-15,000GPA : 2.65
ปริญญาตรี
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
24 มิถุนายน 2560
( 17:41:51 )

งานที่สนใจ : ครูสอนพลศึกษา/ครูสอนสุขศึกษา/ครูสอนว่ายน้ำ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์///
17.ชาย 25
(โสด)
-12,000GPA : 3.15
คบ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
24 มิถุนายน 2560
( 15:54:27 )

งานที่สนใจ : ครูสอนคณิตศาสตร์/พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ/พนักงานบัญชี/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/กฎหมาย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
18.หญิง

23
(โสด)
-18,000GPA : 3.36
บริหารธุรกิจ
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราชบุรี
24 มิถุนายน 2560
( 15:33:01 )

งานที่สนใจ : พนักงานต้อนรับ/นักแปล/ฝ่ายประชาสัมพันธ์/นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
19.หญิง 32
(โสด)
935,000GPA : 2.80
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรุงเทพมหานคร
24 มิถุนายน 2560
( 14:57:38 )

งานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/QMR/บุคคล/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์/
20.หญิง 25
(สมรส)
510,000GPA : 2.60
ปวช
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
24 มิถุนายน 2560
( 14:46:13 )

งานที่สนใจ : ธุรการ/คีย์ข้อมูล/ประสานงาน/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์//


        หน้าถัดไป >        


งาน  l ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.)
Fax : 02-810-8301
Email :
เพิ่มเพื่อน 0.18720006942749