งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม23)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮาร์ป)   ( 5 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮาร์ป) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม26)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)   ( 5 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม25)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์)   ( 5 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม25)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ   ( 5 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักโบราณคดีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ต
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม23)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย)   ( 5 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย) อัตราเงินเดือน : 15,800 - 17,380 หรือ 15,000 - 16,500
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม28)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ   ( 5 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : จิตรกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,800 - 17,380 หรือ 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนต


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม24)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)   ( 5 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) อัตราเงินเดือน : 15,800 - 17,380 หรือ 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชากา
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม23)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)   ( 5 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม) อัตราเงินเดือน : 15,800 - 17,380 หรือ 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดั
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม30)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา,โรงพยาบาลกระบี่   ( 5 มีนาคม - 9 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา,โรงพยาบาลกระบี่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแห
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม22)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ( 6 มีนาคม - 12 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อัตราเงินเดือน : 11280 บาท