งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม72)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๗)   ( 20 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๗) อัตราเงินเดือน : 13,800 และ 13,010 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม30)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคสตูล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม13)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเบตง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม154)
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 24 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนต
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม122)
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 18 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม100)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 18 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม119)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)  ( 20 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม85)
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 24 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนว
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม77)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 19 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม150)
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) ( บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ขยายวันรับสมัคร อัตราเงินเดือน