งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 12
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)   ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่
งานราชการ 13
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)   ( ตั้งแต่วันที่่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 14
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ (ปริญญาโท)   ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำน
งานราชการ 15
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท)   ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 16
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)    ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ


งานราชการ 17
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)   ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบั
งานราชการ 18
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่
งานราชการ 19
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ   ( ตั้ืงแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 20
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( ตั้งแต่วันที่ 1- 12 มิถุนายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ