งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม66)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป   ( 20 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม96)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 11 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม99)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 12 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม85)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( 12 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม164)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 17,960 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ร


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม142)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ   ( 14 ธันวาคม - 5 มกราคม 2561 ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม287)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สมัครที่ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร 1 ที่ละ 1 ตำแหน่ง)   ( 12 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (สมัครที่ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร 1 ที่ละ 1 ตำ
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม107)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   ( 8 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560 ) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม85)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน   ( 8 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560 ) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่า