งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสี อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ
งานราชการ 12
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ
งานราชการ 14
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหา
งานราชการ 15
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :
งานราชการ 16
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง รับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่


งานราชการ 17
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ)   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสม้ครบุคคล(พิการ)เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ) อัตราเงินเดือน : 11
งานราชการ 18
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพา
งานราชการ 19
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งลูกมือช่าง (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (กวม.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม
งานราชการ 20
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :