งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 12
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป   ( บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : แก้ไขเอกสารต้นฉบับบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน :
งานราชการ 13
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองประมงต่างประเทศ)   ( บัดนี้ - 24 มีนาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองประมงต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริ
งานราชการ 14
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดเลย)   ( บัดนี้ - 29 มีนาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดเลย) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริก
งานราชการ 15
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร , เจ้าหน้าที่ประมง   ( บัดนี้ - 24 มีนาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร , เจ้าหน้าที่ประมง อัตราเงินเดือน : 13880 , 11280 บาท ประเภท :
งานราชการ 16
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่))   ( บัดนี้ - 5 เมษายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)) อัตราเ


งานราชการ 17
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด)   ( บัดนี้ - 12 เมษายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ป
งานราชการ 18
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกร,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง)   ( บัดนี้ - 12 เมษายน 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งเศรษฐกร,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง) อัตราเงิ
งานราชการ 20
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( บัดนี้ - 30 มีนาคม 2560 ) โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถนนปทุมธานีตามเอกสารลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : ตามเ