งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม130)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( 23 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2561 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำ
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม89)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จ.สกลนคร   ( 24 เมษายน - 30 เมษายน 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร อัตราเงินเดือน : 18,000 บา
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม71)
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม106)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ  ( บัดนี้ - 23 เมษายน 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี อัตราเงินเดือน : 1
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม64)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม133)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม82)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม37)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค   ( 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม38)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  ( 23 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม307)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา)) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท