งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม697)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท : รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม30)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ทรัมเป็ต)   ( 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ทรัมเป็ต) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแห
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม19)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม)   ( 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม) อัตราเงินเดือน : 11,500 ตามเอกสาร 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม18)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างเขียนและลายรดน้ำ)   ( 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างเขียนและลายรดน้ำ) อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบ
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม425)
กรมศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)   ( 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ) กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) อัตราเงินเดือน : 11,500 ตามเอกสาร 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดั
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม31)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   ( 20 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราเงินเดือน : 13,800 11,850 12,410 บาท


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม40)
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 2 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม67)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ( 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม32)
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม89)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 25 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก