งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสม้ครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 22
จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ) จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะดำเนินการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 23
จังหวัดศรีสระเกษ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ) จังหวัดศรีสระเกษ
จังหวัดศรีสระเกษ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 24
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง   ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มกราคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 25
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระ
งานราชการ 26
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


งานราชการ 27
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 28
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ) อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 29
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ   ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 30
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง)   ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มกราคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ