งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม223)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2560 ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม70)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร   ( บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เศรษฐกร อัตราเงินเดือน : 17500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ส
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม62)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร   ( บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เศรษฐกร อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม877)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม532)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   ( 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม43)
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ( 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข(โรงพยาบาลสิงห์บุรี) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม38)
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน    ( บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพิจิตร อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม65)
จังหวัดกระบี่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)   ( 3 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2560 ) จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม95)
สถาบันสิรินธร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ( 3 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันสิรินธร) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม71)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันสิรินธร)   ( 3 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันสิรินธร) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ