งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม356)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลราชวิถี)   ( 24 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม32)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (โรงพยาบาลราชวิถี)   ( 24 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม16)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทัศนมาตร (โรงพยาบาลราชวิถี)   ( 24 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทัศนมาตร (โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 20540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม25)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม9)
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   ( 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560 ) โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ต


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม33)
สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา ลักษณะงาน - ใหบริการติดตั้งและควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณตางๆ ในการประชุม ฝกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการตางๆ ให้เหมาะสม ตลอดจนการดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ - ถ่ายภ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม419)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ   ( 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ) สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม41)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ    ( 23 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภ
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม113)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน   ( 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒ