งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ฯ( ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีความประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เศรษฐกร (ปริญญาตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) นิติกร (ปริญญาตรี) นักทรัพยากรบุคคล (ป
งานราชการ 22
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง   ( ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 23
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี 15,000 บาท ปริญญาโท 17,500 บาท ประเภท : จำนวน
งานราชการ 24
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ   ( บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท+ค่าครองชีพ 785 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง


งานราชการ 27
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสม้ครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒ
งานราชการ 28
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสม้ครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
งานราชการ 29
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ร
งานราชการ 30
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ( บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน : 11400 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศ