งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานสื่อสาร (คนพิการ)   ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต จะรับสมัครบุคคล(พิการ)เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานสื่อสาร (คนพิการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ท
งานราชการ 32
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 ) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 33
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2560 ) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแห
งานราชการ 34
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 35
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี (ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู) อัตราเงินเดือน : 11280
งานราชการ 36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวน


งานราชการ 37
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์   ( บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ
งานราชการ 38
สำนักงานงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2560 ) กรมควบคุมโรค
สำนักงานงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำแหน่ง : นิติกร (ของสำนักงานงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 40
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 ) กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :