งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม111)
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล  ( 21 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล,โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษ
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม110)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์   ( 20 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม122)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ   ( 18 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารท
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม276)
กรมอนามัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2560 ) กรมอนามัย
กรมอนามัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญา
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม105)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 20 ธันวาคม - 28 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร)) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม113)
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ( 18 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บ


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม122)
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 20 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประ
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม197)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล   ( บัดนี้ - 11 มกราคม 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : นักบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแ
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม137)
กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างสี   ( 14 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2560 ) กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างสี อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหร
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม111)
กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างประปา   ( 14 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2560 ) กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างประปา อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะส