งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม69)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 3 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม35)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์   ( 20 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม40)
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  ( 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำ
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม65)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง   ( 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม49)
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร  ( 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก) อัตราเงินเดือน : ตา
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม40)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง)   ( 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง) อัตราเงินเดือน : 19,500 , 20,540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแ


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม37)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ   ( 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานเขียนแบบ อัตราเงินเดือน : 13,010 , 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม786)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี   ( 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,010 , 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม49)
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ   ( บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ (โรงพยาบาลหนองบัวลำภู) อัตราเงินเดือน : 13800-18000 บาท ประเภท : บร
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม31)
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักเวชศาตร์การสื่อสารการสื่อความหมาย ( 21 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักเวชศาตร์การสื่อสารการสื่อความหมาย(โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา) อัตราเงินเ