งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม56)
กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   ( 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ) กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท :
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม31)
โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( บัดนี้ - 7 กันยายน 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ) อัตราเงินเดือน : ป.ตรี 15,000 ป.โท 17,500 บ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม22)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม31)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม11)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราเงินเดือน : 13,800 , 12,410 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 6
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม9)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ( 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ร


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม67)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม25)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี)   ( บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี) อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม37)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ   ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : พนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 11,300 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.3ต
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม34)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (โรงพยาบาลราชวิถี)   ( 24 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ (โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ