งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม31)
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งทันตเเพทย์   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : ทันตเเพทย์ (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 5
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม1034)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   ( 3 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม45)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   ( 3 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2560 ) กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม48)
โรงพยาบาลระยอง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นิติกร,นักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นิติกร,นักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลระยอง) อัตราเงินเดือน : ตามเอกสา
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม114)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี   ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม167)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2560 ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม57)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร   ( บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เศรษฐกร อัตราเงินเดือน : 17500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ส
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม48)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกร   ( บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เศรษฐกร อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม803)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม110)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   ( 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ร