งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม51)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อัตราเงินเดือน : 1
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม43)
โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบึงกาฬ อัตราเงินเดือน : 10840-1650
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม27)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม31)
โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร   ( 21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร,โรงพยาบาลกำแพงเพชร อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม42)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งกะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))   ( 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ตำแหน่ง : กะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม80)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 3 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม40)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์   ( 20 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม44)
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  ( 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำ
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม77)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง   ( 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม57)
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร  ( 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก) อัตราเงินเดือน : ตา