งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทำฟัน (หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม)   ( บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ช่างทำฟัน (หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม) อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ประเ
งานราชการ 34
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2560 ) กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 35
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2560 ) กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการชั่งตวงวัด อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป
งานราชการ 36
กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2560 ) กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญา


งานราชการ 37
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล   ( ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย   ( ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท ป
งานราชการ 39
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์  ( ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์(
งานราชการ 40
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (สวศ.)   ( ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล (สวศ.) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ป