งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม99)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดนครสวรรค์)   ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดนครสวรรค์) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม399)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดนครสวรรค์)   ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดนครสวรรค์) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม85)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอุดรธานี)   ( 15 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอุดรธานี) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 21 ตำแหน่ง ร
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม74)
กรมการข้าว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน (ด้านชีววิทยา)   ( 9 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560 ) กรมการข้าว
กรมการข้าว จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน (ด้านชีววิทยา) อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม50)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร   ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : 50,000 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม129)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   ( 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม469)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ( 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติกา
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม51)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ( 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติกา
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม59)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)   ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 15
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม32)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสตูล)   ( 10 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง ระ