งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม211)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,แพทย์แผนไทย,พยาบาลวิชาชีพ ( 24 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,แพทย์แผนไทย,พ
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม114)
โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ( 24 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์(โรงพยาบาลบ้านหมี่) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม74)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์   ( 24 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน : 9,400 , 11,500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึก
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม67)
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 19 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำ
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม77)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)  ( 20 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนว
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม78)
โรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ ( 18 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลโพธาราม) อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท : บริหารทั่


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม58)
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 19 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำ
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม162)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๗)   ( 20 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๗) อัตราเงินเดือน : 13,800 และ 13,010 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม68)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคสตูล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม35)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเบตง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่า