งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม46)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)   ( 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม25)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)   ( 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม20)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)   ( 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม22)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 5)   ( 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 5) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม24)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 6)   ( 28 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 6) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม81)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 7)   ( 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 7) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บ


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม23)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 8)   ( 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 8) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม107)
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม38)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท :
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม172)
สำนักงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( 26 มีนาคม - 26 เมษายน 2561 ) สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง