งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม210)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (สมัครได้ที่หน่วยงานในไฟล์ประกาศ) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม36)
โรงเรียนทันตเเพทนศาสตร์นานาชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทำฟัน  ( บัดนี้ - 8 พฤศจิกายน 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ช่างทำฟัน(โรงเรีนรทันตเเพทนศาสตร์นานาชาติ) อัตราเงินเดือน : 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม34)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมจัดฟัน)   ( บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกทันตกรรมจัดฟัน) อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม23)
คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ ( บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (คลินิกปริทันตวิทยาเเละเวชศาสตร์ช่องปาก) อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครอง
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม145)
กรมการศาสนา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    ( 1 พฤศจิกายน - 7 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการศาสนา
กรมการศาสนา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม75)
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 1 พฤศจิกายน - 9 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม53)
กปร.รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์/นายช่างภาพ/พนักงานประจำสำนักงาน   ( 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์/นายช่างภาพ/พนักงานประจำสำนักงาน อัตราเง
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม96)
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 24 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม75)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง)   ( 20 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติ
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม77)
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ( 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำ