งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม38)
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ( 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข(โรงพยาบาลสิงห์บุรี) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม32)
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน    ( บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพิจิตร อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม65)
จังหวัดกระบี่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)   ( 3 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2560 ) จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม82)
สถาบันสิรินธร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ( 3 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันสิรินธร) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม59)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันสิรินธร)   ( 3 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันสิรินธร) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม33)
โรงพยาบาลศรีมโหสถ   รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม33)
โรงพยาบาลนครพิงค์  รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม112)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน   ( 26 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม41)
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ( 5 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม94)
กองตรวจการประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง( 3 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (กองตรวจการประมง) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา