งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม45)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่ง่พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)    ( 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ่พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อัตราเงินเดือน : 18000
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม110)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ) และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี)  ( 21 มีนาคม - 27 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ) และพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) วิทยาลัยอาช
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม111)
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( 9 เมษายน - 18 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม137)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 21 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม42)
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ด้านอาหารและโภชนาการ และพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ภาษาอังกฤษ และพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)การตลาด ( 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ด้านอาหารและโภชนาการ และพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ภาษาอังกฤษ และ
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม30)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) การบัญชี   ( 23 มีนาคม - 10 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อัตราเงินเดื


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม115)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)   ( บัดนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) และ
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม106)
ศาลากลางจังหวัดยะลา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา   ( บัดนี้ - 20 มีนาคม 2561 ) ศาลากลางจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม66)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 19 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม389)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ( 20 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ) กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน : 11,280 ค่าครองชีพ 2,000 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ