งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม60)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต5(ภูเก็ต) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง   ( 21 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต5(ภูเก็ต)) อัตราเงินเดือน : 10430-13800
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม285)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   ( 21 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 1
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม70)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ร
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม70)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ราย
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม491)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญ
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม132)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสม้ครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 11400 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. รายล


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม45)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ( 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน : 11400 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.6 หรือ ปว
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม514)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   ( 17 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม48)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3,นายท้ายเรือ,นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 (21 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3,นายท้ายเรือ,นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(ส
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม96)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดบึงกาฬ)   ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดบึงกาฬ) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง ระดับการศึ