งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 31
(ผู้เข้าชม27)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)   ( บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) อัตราเงินเดือน : 12,
งานราชการ 32
(ผู้เข้าชม44)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ    ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 ) | กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 33
(ผู้เข้าชม55)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ( 23 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่) อัตราเงินเดือน : 10430 บา
งานราชการ 34
(ผู้เข้าชม53)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ( 23 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่) อัตราเง
งานราชการ 35
(ผู้เข้าชม72)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 23 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่) อัตราเงินเดือ
งานราชการ 36
(ผู้เข้าชม45)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ร


งานราชการ 37
(ผู้เข้าชม220)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)   ( 21 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2561 ) | กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท : บริการ ,เทคนิค , บริหารทั
งานราชการ 38
(ผู้เข้าชม124)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม   ( 21 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2561 ) | กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 39
(ผู้เข้าชม67)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)   ( 21 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2561 ) | กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 40
(ผู้เข้าชม153)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ    ( 22 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2561 ) | กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ป