งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม36)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม443)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม66)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ    ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม46)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 21880 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม29)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ   ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม24)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ    ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม57)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์   ( 9 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต จะดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม675)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 25 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม83)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( 25 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึ