งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม23)
สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง   ( 8 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (สำนักงานเลขานุการกรม) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม8)
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง   ( 9 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม5)
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง ( 9 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม269)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ( 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2560 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวั
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม21)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธูรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ( 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2560 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธูรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมแ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม25)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2560 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง) อัตราเงินเดือน : 13,8


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม15)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ( 1 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี) อัตราเงินเด
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม10)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  ( 1 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม21)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน   ( 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน อัตราเงินเดือน : 13280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม35)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ( 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2560 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมแ