งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม95)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม30)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับ
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม24)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท (ด้านจุลชีววิทยา)   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท (ด้านจุลชีววิทยา) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหาร
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม21)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก (ด้านจุลชีววิทยา)   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก (ด้านจุลชีววิทยา) อัตราเงินเดือน : 25,200 บาท ประเภท : บริหา
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม20)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสี อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม20)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม27)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม30)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12(สงขลา) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง ( 18 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12(สงขลา)) อัตราเงินเดือน
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม39)
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง,เจ้าหน้าที่ประมง   ( 6 ธันวาคม - 15 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง,เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่) อัตราเงินเดือน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายปร
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม39)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)  รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    ( 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศร