งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม88)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (โรงพยาบาลทันตกรรมมมหาจักรีสิรินธร)   ( บัดนี้ - 7 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (โรงพยาบาลทันตกรรมมมหาจักรีสิรินธร) อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่า
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม143)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ   ( 23 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม96)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน    ( 21 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.กระบี่) อัตราเงินเด
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม89)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน   ( 23 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม57)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( 23 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม99)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   ( 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม89)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ   ( 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม92)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)   ( 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแ
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม55)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   ( 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแห
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม66)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)   ( 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ต