งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม65)
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ปร
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม29)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2(เชียงราย) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ( 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2(เชียงราย)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม132)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง   ( 19 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ปร
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม34)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท :
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม21)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน   ( 8 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ร
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม55)
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทัศนมาตร   ( 27 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทัศนมาตร อัตราเงินเดือน : 20540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม108)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม96)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม51)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบ
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม36)
โรงพยาบาลเลย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นายช่างเทคนิค   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลเลย) อัตราเงินเดือน : 13800-1800