งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม4)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ขยายเวลา)   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ (ขยายเวลา) อัตราเงินเดือน : 17,
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม171)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม31)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทั่วไป   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : ช่างทั่วไป อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม55)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานล่ามแปลและธุรการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม65)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม134)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   ( 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ) | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม46)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ( บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก อัตราเงินเดือน : ๑๙,๕๐๐. บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่ง
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม28)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด    ( บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม29)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด    ( บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2561 ) | กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : ๑๙,๕๐๐. บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุ
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม126)
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร))   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 ) | กรมประมง
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)) อัตราเงินเ