งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม20)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฯ ( 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2560 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเ
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม17)
รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งโภชนากร ( 1 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : โภชนากร (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่) อัตราเงินเดือน : 13010-13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม48)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม44)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดมหาสารคาม)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดมหาสารคาม) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม23)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชุมพร)   ( 1 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชุมพร) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม58)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง ระดับการศึ


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม43)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 15 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม503)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( 1 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จ
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม54)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 27 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม31)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( 8 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่