งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม71)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร   ( บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : ป.ตรี 22,750 เเละ ป.โท 23,430 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม531)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักกฎหมาย   ( 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักกฎหมาย อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม194)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานจัดระบบข้อมูลและบริการ สังกัดสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน   ( 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานจัดระบบข้อมูลและบริการ สังกัดสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม771)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง   ( 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม198)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท ประเภท : สายวิชาการ จำ
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม124)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ( 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม128)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   ( 15 กันยายน - 25 กันยายน 2560 ) กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสม
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม194)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)    ( บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) อัตราเงินเดือน : 28,790 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม234)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 18 กันยายน - 25 กันยายน 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่า
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม192)
กรมการศาสนา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา   ( 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 ) กรมการศาสนา
กรมการศาสนา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาต