งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม43)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม20)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ( 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิช
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม24)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งนายแพทย์   ( 4 ธันวาคม - 12 ธันวาคม 2560 ) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายแพทย์ อัตราเงินเดือน : 18,020-19,830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนต
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม19)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร   ( 4 ธันวาคม - 12 ธันวาคม 2560 ) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 (สำหรับหลักสูตร5ปี) บาท ประเภท : วิชาการ ระดั
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม77)
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท :
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม108)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ    ( 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำ


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม38)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย   ( 24 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม33)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)   ( 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท บาท ประเภท : วิชาการ ระ
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม47)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง)   ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม76)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน