งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม56)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ   ( 1 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแ
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม35)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม547)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม22)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดจันทบุรี)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดจันทบุรี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม18)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดจันทบุรี)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดจันทบุรี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม123)
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร   ( 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหา


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม166)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา   ( 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม527)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ   ( 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดั
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม40)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง   ( 1 สิงหาคม- 31 สิงหาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง อัตราเงินเดือน : 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บา
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม142)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง ระดับการศึก