งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม24)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง   ( บัดนี้ - 20 เมษายน 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม20)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างฝีมือ   ( บัดนี้ - 11 เมษายน 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม22)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค   ( บัดนี้ - 11 เมษายน 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 12,990 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวส. ตามเอกสาร อ
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม22)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ   ( บัดนี้ - 11 เมษายน 2561 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,990 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอีย
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม48)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ( 29 มีนาคม - 17 เมษายน 2561 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงข
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม34)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ( 29 มีนาคม - 17 เมษายน 2561 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุร


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม49)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   ( 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม51)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม35)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม30)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 30 มีนาคม - 18 เมษายน 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเทิง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บ