งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม26)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม21)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ร
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม25)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม27)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม27)
สถาบันสุขภาพเด็ก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็ก) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม21)
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบั


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม23)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม19)
รพ.ราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี)   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม24)
รพ.เลิดสิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.เลิดสิน) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม60)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท