งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม31)
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกตามเอกสารลก อัตราเงินเดือน : 18000 บ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม30)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 18 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ต
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม32)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา   ( บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน : 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปร
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม25)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.สระบุรี   ( 24 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.สระบุรี อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บร
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม24)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.ชัยภูมิ)   ( บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.ชัยภูมิ) อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท : ทั่ว
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม34)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลพบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลพบุรี) อัตราเงินเด


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม25)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำปาง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำปาง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม20)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (สอนภาษา)   ( บัดนี้ - 30 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ (สอนภาษา) อัตราเงินเดือน : 31500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก หรือใกล้สำ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม25)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูนรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน    ( 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูน) อัตราเงินเดื
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม144)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง   ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำ