งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม162)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ    ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ต
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม107)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 21880 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม50)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ   ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม50)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ    ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม189)
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์   ( 9 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ) กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต จะดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม914)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 25 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดั


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม186)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( 25 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม39)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์   ( 25 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม139)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์   ( 25 กันยายน - 29 กันยายน 2560 ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ อัตราเงินเดือน : 18,000-19,500
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม46)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน   ( บัดนี้ - 3 พฤศจิกายน 2560 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อัตราเงินเดือน : 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแ