งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม29)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย   ( 24 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม22)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)   ( 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท บาท ประเภท : วิชาการ ระ
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม28)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง)   ( บัดนี้ - 12 ธันวาคม 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม45)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม22)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานแปลภาษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม39)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม31)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   ( 24 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำน
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม23)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ( 24 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนว
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม33)
โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ( 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล(โรงพยาบาลบ้านโป่ง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม54)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ