งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2561 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 11
(ผู้เข้าชม85)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท   ( 19 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน : 23,630 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 12
(ผู้เข้าชม83)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   ( 19 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 23,630 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 13
(ผู้เข้าชม156)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( บัดนี้ - 2 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :
งานราชการ 14
(ผู้เข้าชม318)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์ และ PCM ( บัดนี้ - 2 มีนาคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการเอดส์ และ PCM ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อัตราเงินเดือน : 16,828 บาท
งานราชการ 15
(ผู้เข้าชม85)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 16
(ผู้เข้าชม62)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา


งานราชการ 17
(ผู้เข้าชม64)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( 20 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่
งานราชการ 18
(ผู้เข้าชม106)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริ
งานราชการ 19
(ผู้เข้าชม124)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ( 19 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2561 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา
งานราชการ 20
(ผู้เข้าชม156)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 15 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริ