งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ


งานราชการ 21
(ผู้เข้าชม50)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ร
งานราชการ 22
(ผู้เข้าชม63)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ
งานราชการ 23
(ผู้เข้าชม55)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิ
งานราชการ 24
(ผู้เข้าชม53)
สถาบันสุขภาพเด็ก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็ก) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
งานราชการ 25
(ผู้เข้าชม44)
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบั
งานราชการ 26
(ผู้เข้าชม45)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต


งานราชการ 27
(ผู้เข้าชม45)
รพ.ราชวิถี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี)   ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต
งานราชการ 28
(ผู้เข้าชม43)
รพ.เลิดสิน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (รพ.เลิดสิน) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัต
งานราชการ 29
(ผู้เข้าชม118)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)    ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท
งานราชการ 30
(ผู้เข้าชม59)
สำนักงานประมงจังหวัดตราด รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง  ( 4 ธันวาคม - 14 ธันวาคม 2560 ) กรมประมง
สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดตราด) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่า